Orionis Walcheren, het Walcherse zorgloket Porthos en woningcorporatie Woongoed Middelburg hebben samengewerkt voor een proef tegen betalingsachterstanden van huurders. Die is geslaagd, laten de drie partijen deze week weten.

Van 1 juni tot met 31 december 2016 werkten Orionis, Porthos en Woongoed samen om de effecten van vroegsignalering bij huurschulden te onderzoeken en hiervoor een aanpak te ontwikkelen. 

"Huurders met een huurschuld van gemiddeld twee maanden zijn besproken in een vroegsignaleringsteam", laat Orionis in een persbericht weten. "Hiermee zijn 64 huishoudens bereikt." Door de proef zijn er volgens de drie partijen minder zorgelijke huurachterstanden en minder ontruimingen en ook is het totale bedrag aan huurachterstand gedaald.

"Tijdens de proef is het saldo van de huurachterstand met bijna 70.000 euro teruggelopen. Het aantal huurders met een huurachterstand van meer dan drie maanden is afgenomen; van 73 naar 58. 53 van de 64 tijdens de pilot bereikte huurders vielen na twee maanden niet in herhaling."

Ontruimingen

Ook het aantal ontruimingen is volgens de drie lager. "Werden er in 2015 nog zestien woningen in verband met huurschuld ontruimd, in 2016 waren dit er vijf. Naast dat de huurder hiermee geholpen is, scheelt dit in de kosten voor de corporatie en maatschappij."

Door de preventieve aanpak en nieuwe werkwijze weten professionals elkaar makkelijker te vinden en kunnen voorkomen dat de situatie van een huurder verslechtert. "De resultaten zijn aanleiding om de mogelijkheden tot het uitbreiden van deze aanpak bij andere Walcherse corporaties en eventueel ook energieleveranciers, zorgverzekeringen en Sabewa te bekijken."