De gemeente Vlissingen bereidt proeven voor om in verschillende wijken te experimenteren met een andere manier van afvalinzameling.

Ze wil de hoeveelheid restafval verminderen en bekijkt welke proef hiervoor het meest effectief is.

De ongeveer vijf proeven gaan in 2017 en 2018 lopen. De experimenten duren een jaar en daarna kiest Vlissingen de beste, vertelt wethouder Josephine Elliott. "Er zit nu nog veel groen en plastic in het restafval en we bekijken hoe we dit met behulp van de inwoners kunnen verminderen."

Minder

Het doel van de gemeente is om in 2020 gemiddeld honderd kilo afval per inwoner per jaar te hebben. Nu is dat nog gemiddeld 250 kilo. Honderd kilo is de doelstelling van het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).