De Tuin van Zeeland heeft een alternatief plan voor de kap van de abelen langs het Kanaal door Walcheren gepresenteerd. 

Ze heeft niet ingestemd met het plan van de provincie om de 450 bomen in fasen, over een periode van acht jaar, te kappen. Ze is niet tegen het vervangen, zegt ze, maar wil het beeld van een ononderbroken rij bomen langs het kanaal behouden.

De organisatie zegt dat je beter in één keer de bomen dicht bij het spoor kunt kappen, de derde rij. Dan is de veiligheid voor het treinverkeer gegarandeerd. Daarna kun je nieuwe abelen planten op de plekken die nu bijna kaal zijn.

Veel van de bomen kunnen volgens de Tuin van Zeeland nog jaren mee. Ze wil deze pas kappen als het echt nodig is.

Wandelaars

De provincie zegt dat ze na overleg met allerlei belanghebbenden heeft besloten de bomen in fasen, in de richting van Vlissingen naar Middelburg, te kappen. Er breken te vaak takken af en ze kan de veiligheid voor wandelaars en fietsers niet meer garanderen.

Zodra een deel is gekapt worden op dat stuk nieuwe bomen geplant.