Het passend onderwijs wordt in de drie Walcherse gemeenten beter beoordeeld dan landelijk. Kinderen, ouders en school- en zorgmedewerkers uit Vlissingen, Middelburg en Veere geven dit onderwijs het cijfer 6,6, terwijl het landelijk een 6,3 scoort.

In het passend onderwijs werkt het schoolteam samen met de jeugdzorg. In februari konden betrokkenen, zoals ouders en kinderen, in een enquête van het Nederlands Jeugdinstituut hun mening geven over de werking van het passend onderwijs. Deze monitor is ook voor Walcheren gemaakt.

Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn het beter op elkaar afstemmen van de hulpplannen in het gezin en onderwijs.

"Het onderwijs en de jeugdhulp zijn nog aparte werelden met ieder hun eigen taal", laat een woordvoerder van de gemeente Vlissingen dinsdag ook namens Veere en Middelburg weten. Hiermee gaan zij aan de slag met de vier samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs op Walcheren: Kind op 1, Berséba, PVOW en Reformatorisch VO. "Als de monitor over twee jaar opnieuw uitkomt, moeten deze punten beter scoren."

Serieus

De vragenlijst voor de monitor is uitgezet onder beleidsmedewerkers, onderwijskrachten vanuit de voorschoolse educatie tot het voortgezet onderwijs en jeugdhulpmedewerkers. Ook zijn ouders en jongeren die met jeugdhulp in het onderwijs te maken hebben (gehad) naar hun mening gevraagd. "Bij elkaar waren er vierhonderd personen, van wie er tweehonderd de vragenlijst hebben ingevuld."

Van de 57 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld, is de meerderheid volgens de drie gemeenten tevreden. "Ze voelen zich serieus genomen door de professionals en vinden dat er zorgvuldig naar hun problemen is gekeken (beide scores 75 procent). 68 procent vindt dat de ondersteuning goed verlopen is (tegenover 64 procent landelijk)."

Tijdnood

De meeste medewerkers stellen wel tijdnood te ervaren.

"Slechts 35 procent geeft aan voldoende tijd te hebben voor taken in de samenwerking, tegen 43 procent landelijk. En dat terwijl maar liefst 81 procent (tegen 74 procent landelijk) vindt dat de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp tot een snellere aanpak van problemen van jeugdigen en gezinnen leidt."