Mehmet Kavsitli van de PvdA in Middelburg denkt dat huurders in de gemeente Middelburg het moeilijk hebben door alle huurverhogingen van de laatste jaren. 

Hij zegt dat zij in de hoek zitten waar de klappen vallen.

Hij baseert zich op een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt dat een half miljoen huurders in Nederland een betaalrisico hebben. Kavsitli wil weten met hoeveel procent de huren in Middelburg de afgelopen twee jaar zijn gestegen en hoe dat cijfer zich verhoudt tot in de omliggende gemeenten.

Daarnaast vraagt hij of het college kan vertellen hoeveel huurwoningen sinds de invoering van inkomensafhankelijke huurverhoging boven de zogenoemde kwaliteitskortingsgrens zijn uitgekomen.

Wie boven deze grens zit, wordt gekort op zijn huurtoeslag.

Huurprijsgrens

Ook wil Kavsitli weten hoeveel huurhuizen sinds de invoering tot boven de maximale sociale huurprijsgrens zijn gestegen.

De PvdA wil dat het college van burgemeester en wethouders aan Woongoed vraagt om de huur van mensen met een minimuminkomen of bewoners van huizen die moeten worden gesloopt met maximaal het inflatiepercentage te verhogen.

Problematisch

Kavsitli vindt het bovendien problematisch dat ouderen moeilijk uit hun eengezinswoning kunnen verhuizen naar een appartement, omdat het verschil in huur te groot is.

Hij denkt dat Woongoed deze wensen zou moeten vervullen. Volgens hem kan het zelfs gunstig uitpakken voor de woningcorporatie.