In het kader van de deze week begonnen verkeerscampagne tegen te hard rijden voert de politie extra controles uit. Vooral binnen de bebouwde kom en op zestigkilometerwegen zijn de risico’s van te hard rijden groot, stelt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).

Tot half juni loopt de landelijke snelheidscampagne van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Die roept automobilisten op om zich aan de snelheidslimieten te houden. De limiet geeft daarbij de bovengrens aan; zo hard mag je rijden, maar alleen als het kan.

"Als de situatie erom vraagt, pas je je snelheid aan, voor de veiligheid van jezelf en anderen", is de boodschap van het ROVZ.

"Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben", zei gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland eerder deze maand bij de evaluatie van de Zeeuwse proef met de verkeerscampagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'.

Ook deze campagne blijft lopen. "Snelheid blijft in 2017 een speerpunt van het ROVZ."

Politie

De politie gaat extra controleren op te hard rijden. "Vooral binnen de bebouwde kom en op zestigkilometerwegen buiten de bebouwde kom zijn de risico’s van te hard rijden groot", aldus het ROVZ.

"Daar kun je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomen, doordat kwetsbare verkeersdeelnemers als kinderen zich mengen met gemotoriseerd verkeer. Niet beschermd door airbags en gordels lopen zij het grootste gevaar ernstig gewond te raken of erger. Eén op de drie dodelijke verkeersongelukken komt door te hard rijden."

Straatactie

Om aandacht te blijven vragen voor te hard rijden kunnen Zeeuwen zelf actie voeren als er in hun straat of wijk te hard wordt gereden. Het ROVZ stelt onder andere gratis raamposters, vlaggen en klickostickers beschikbaar voor de straatactie 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' 

Deze campagne is een combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, handhaving en mogelijk infrastructurele ingrepen.