Middelburg wil vastgoed verder afbouwen

De gemeente Middelburg wil er geen nieuwe gebouwen meer bij. Ze wil haar vastgoed juist afbouwen. 

Dat is al het beleid van de gemeente, maar het college van burgemeester en wethouders wil dat actiever gaan uitvoeren. "Voor bestaande gebouwen staan we open voor interesse uit de markt. Daarnaast doen we onderzoek om het beheer waar mogelijk onder te brengen bij professionele beheerorganisaties of bijvoorbeeld sportkoepels", zegt wethouder Arjan Beekman van de gemeente Middelburg.

Het beheren van maatschappelijk vastgoed is geen gemeentelijke taak. Daarom is het volgens Beekman logisch dat het bezit wordt afgebouwd in het licht van de heroriëntatie gemeentelijke taken.

Als er zich mogelijkheden voordoen en marktpartijen zich melden wil de gemeente daar serieus naar kijken. Het is een project van de lange adem. "We denken in een termijn van tien jaar stappen te kunnen zetten."

Geodiensten

De gemeenteraad beslist op 18 april of ze het eens is met het voorstel van het college over het vastgoed. Dan komen ook de zogenoemde geodiensten, zoals de basisregistratie personen, ter sprake.

Het project heroriëntatie gemeentelijke taken is in het leven geroepen in het kader van de bezuinigingen die Middelburg moet doorvoeren.

Ze kijkt welke taken ze in de toekomst hetzelfde, niet meer of op een andere manier wil uitvoeren.

Tip de redactie