Proef met 'Buurt bestuurt' in drie Zeeuwse wijken

In een woonwijk op Walcheren, in de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen begint volgende maand een proef met 'Buurt bestuurt'. Hierbij pakken wijkbewoners die zich hebben aangemeld samen met bijvoorbeeld gemeente en politie problemen aan, zoals overlast van automobilisten die te hard rijden en hondenpoep.

In zijn vorige gemeente Albrandswaard had de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann goede ervaringen met Buurt Bestuurt en daarom wil hij dit project met de Zeeuwse politiechef Ronald Weydema opzetten in Zeeland. Eind vorig jaar begonnen de twee een lobby in Zeeland en dat resulteert nu in de drie pilots, vertelt Bergmann.

Wijkbewoners stellen met bijvoorbeeld de gemeente, politie en eventueel ook andere organisaties een top drie van problemen in de buurt op en bij de aanpak ervan hebben de bewoners ook verantwoordelijkheid.

In welke wijken de proef plaatsvindt, weet Bergmann nog niet. "We moeten bewoners vinden die willen meedoen en de groep moet een goede afspiegeling zijn van de wijk."

Aanpak

Bij de start van het project komen belangstellenden samen en bespreken wat er aangepakt moet worden. "Dat kan van alles zijn, maar in mijn vorige gemeente ging het vaak over te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast."

Omdat buurtbewoners zelf actief meewerken aan het oplossen van de problemen krijgen ze een beter beeld van het werk van onder meer de politie en raken meer betrokken bij hun buurt. "De gemeente en politie maken capaciteit vrij om de problemen aan te pakken en in ruil daarvoor doen de wijkbewoners zelf ook wat."

Wordt er bijvoorbeeld vaak te hard gereden in een straat, dan spreken wijkbewoners automobilisten hierop samen met de politie aan. Bij de aanpak van overlast van hondenpoep weten wijkbewoners vaak wel welke baasjes de poep niet opruimen, aldus Bergmann. Die kunnen ook aangesproken worden.

Buurtbewoners

Wie zich aanmeldt voor Buurt Bestuurt denkt inhoudelijk mee over de problemen en acties hiervoor en gaat actief de boer op om problemen op te lossen. "Met Buurt Bestuurt krijg je als inwoner invloed op het beleid, maar het is niet vrijblijvend."

De Middelburgse burgemeester denkt deze zomer te kunnen zeggen of de pilots een succes zijn. "Ik verwacht dan wel resultaat te kunnen zien. We kunnen niet alles oplossen, maar Buurt Bestuurt draagt wel bij aan de veiligheid in de wijk." 

Is de proef een succes dan hoopt Bergmann Buurt Bestuurt naar behoefte uit te rollen in Zeeland.

Tip de redactie