In een kleine kern als Biggekerke zijn bijna alle dorpsbewoners geïnteresseerd in de sloop van een school en dorpshuis. Daarom heeft de gemeente Veere hier een appgroep gelanceerd om belangstellenden op de hoogte te houden over de voortgang van de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie voor het dorp.

"Ik ben er blij mee", zegt voorzitter Nanda van den Berg van dorpsraad Biggekerke. "Je wordt direct en betrouwbaar geïnformeerd." De gemeente Veere beschikt over een computersysteem waarmee ze berichten naar meerdere mensen tegelijk kan sturen.

"De realisatie van de multifunctionele accommodatie (mfa) vonden we een mooi project om de appgroep uit te proberen, omdat Biggekerke er niet te groot voor is en ook niet te klein", vertelt Esther Morauw van de gemeente Veere.

In december kregen de Biggekerkenaren – het dorp telt ruim negenhonderd inwoners – een brief in de bus met informatie over de appgroep over de voortgang van de bouw. Wie zich wilde aanmelden kon zijn mobiele telefoonnummer naar het appnummer van de gemeente sturen.

"De appgroep bestaat inmiddels uit zo’n zestig leden. Dat vinden we een mooi aantal."

Betrokkenheid

Deze leden krijgen berichten over de sloop- en bouwwerkzaamheden. Zo zijn ze op de hoogte gebracht van het explosievenonderzoek en het instellen van eenrichtingsverkeer voor de Schuitvlotstraat vanwege de werkzaamheden.

"Voor de betrokkenheid proberen we elke week een bericht te sturen. Mensen kunnen ook vragen stellen. Die kunnen de andere leden niet zien."

Interessant

Is het antwoord interessant voor iedereen, dan zet de gemeente het in de appgroep. "Zo kregen we een bericht dat er door de werkzaamheden op de meest gekke plekken geparkeerd werd en of hieraan iets gedaan kon worden. We hebben toen aan de school, betrokkenen voor tijdelijke huisvesting en sloper gevraagd of ze hierop wilden letten."

Eind vorige maand kwam de vraag of het veelgebruikte voetbalpleintje naast de school aangepakt kan worden, omdat er na regenval soms plassen zijn. De gemeente heeft de aannemer gevraagd dit werk voorrang te geven.

Eerste gemeente

Veere is voor zover Morauw weet de eerste gemeente in Zeeland die op deze manier inwoners informeert.
"Je hoopt op respons en met zestig leden zijn we tevreden. Mensen bedanken je ook als je een bericht stuurt. Het is heel directe informatieverstrekking, als aanvulling op onze andere communicatie."

Daarmee is appgroeplid en dorpsraadvoorzitter Nanda van den Berg het eens. "Je krijgt directe informatie die ook betrouwbaar is gewoon op je telefoon. Je krijgt bijvoorbeeld vandaag bericht dat er volgende week explosievenonderzoek plaatsvindt. Het zijn soms kleine dingen, maar als je het terrein iedere dag ziet is het interessant om te weten dat er bijvoorbeeld geheid gaat worden. En het is fijn dat je anoniem vragen kunt stellen."

Opmerking

Van den Berg haalt ook de opmerking over de parkeeroverlast aan. "Dat dit gemeld werd, hielp wel."

De dorpelingen zijn volgens Van den Berg blij met de komst van de mfa. "We zijn hierover al jaren in gesprek, omdat het dorpshuis verouderd is. Straks hebben we een gebouw met veel ruimte en licht en weer een zaal voor feestjes."

De gemeente Veere wil de appgroep bij meer projecten instellen. In Westkapelle is maandag het rioolwerk in de Torenstraat en Huijgensstraat begonnen. Hier hebben de bewoners ook een brief gehad over de appgroep.