De 'rijke en heel interessante' geschiedenis van Domburg wordt te boek gesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere heeft daarvoor 22.000 euro gereserveerd.

De archeologen van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) schrijven het boek, in samenwerking met het bureau Terra Cotta Incognita.

Door het boek moeten mensen inzicht krijgen in het rijke verleden van Domburg.

Zo moet in het boek duidelijk worden dat Domburg in de Romeinse tijd een havenplaats was, er toen een tempel was voor de godin Nehalennia, de rijke handelsplaats Villa Walichrum aan de basis van de huidige stad ligt en dat er onder de grond een 1.100 jaar oude ringwalburg ligt, die de Zeeuwen moest verdedigen tegen de Vikingen.

Uit de vergetelheid

"Het boek moet dit soort tot de verbeelding sprekende feiten uit de vergetelheid trekken. Het moet een vertaalslag worden naar het grote publiek van de vaak ingewikkelde archeologische onderzoeken", zegt de gemeente.

Het boek wordt gedrukt in een oplage van 750 exemplaren en komt aan het einde van dit jaar of begin 2018 in de winkels te liggen.