Hoeveel jongeren verblijven in Vlissingen, maar staan nergens geregistreerd? Dat wil de Vlissingse ChristenUnie-gemeenteraadsfractie weten van het college van burgemeester en wethouders.

De partij stelt haar schriftelijke vragen maandag naar aanleiding van de schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in Nederland 66.000 spookjongeren leven. Dit zijn jongeren tussen achttien en zesentwintig jaar oud die nergens meer geregistreerd staan. Ze volgen geen studie, hebben geen adres en geen baan of inkomen.

"Veel gemeenten weten dat ze er zijn, maar hebben de grootste moeite ze op te sporen om ze te kunnen helpen aan een baan of diploma", schrijft ChristenUnie-fractievoorzitter Coen van Dalen in zijn vragen.

"Deze spookjongeren hebben zich vaak uitgeschreven om deurwaarders, onderwijsinspectie of justitie te ontlopen. Velen van hen hebben problematische schulden, een criminele achtergrond of een slechte thuissituatie." Door het uitschrijven verbetert de situatie niet, want de jongeren verliezen hun recht op een inkomensvoorziening, scholing en medische zorg.

Versnipperd

Voor een centrale aanpak voor het opsporen en begeleiden van deze jongeren riep het kabinet gemeenten, het UWV en de sociale diensten in januari op tot betere samenwerking.

"Dat gebeurt nu nog veel te versnipperd. Ook is het belangrijk om goede afspraken te maken met de Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC, redactie) waar vroegtijdige schoolverlaters worden geregistreerd. Daartoe deed het kabinet in 2016 al een oproep."

Vragen

De ChristenUnie vraagt het college wat de gemeente doet met jongeren die zich uitschrijven. "Is er beleid om hen op te sporen en te begeleiden naar opleiding of werk?"

Ook wil Van Dalen weten of er in 2016 afspraken gemaakt zijn met het RMC om vroegtijdige schoolverlaters in beeld te houden. "Wat zijn daarvan de resultaten? Hoe geeft het college gehoor aan de oproep van het kabinet om bij het opsporen en begeleiden van de spookjongeren meer samenwerking te zoeken met het UWV en de sociale dienst?"