De politie doet onderzoek naar motorcrossers die illegaal in het havengebied van Vlissingen-Oost rijden.

Zeeland Seaports, beheerder van de haven en infrastructuur in het havengebied, constateert de laatste tijd een toename van overlast en schade door illegaal motorcrossen, meldde de politie vrijdag.

Zo zijn groenstroken en zogenaamde ballastbedden (fundering) van het spoor vernield. "Er wordt gecrosst door natuurgebieden, groenstroken, landerijen, sloten en braakliggende terreinen van Zeeland Seaports en de gemeente Borsele", aldus de politie.

Verstoring van de natuur en het creëren van onveilige situaties door onder andere motorcrossers, mountainbikers en rallyrijders staat Zeeland Seaports niet toe. Het bedrijf meldt dit bij de politie. Illegale motorrijders riskeren een boete en inbeslagname van de motoren.

Getuigen

De politie en Zeeland Seaports roepen de veroorzakers op hun illegale activiteiten te stoppen. Getuigen van overtredingen worden verzocht films en foto’s te overhandigen aan de politie.