De dorpsraad en ondernemersvereniging van Meliskerke hebben samen het initiatief genomen om een dorpsplan te maken. Eind maart zijn er vier bijeenkomsten om dorpsbewoners te vragen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Meliskerke.

"We willen een dorpsplan maken dat helder, compact, praktisch en haalbaar is en kan rekenen op draagvlak van onze dorpsgemeenschap", laten de de dorpsraad en ondernemersvereniging weten.

Daarom willen ze bijvoorbeeld weten hoe de inwoners denken over zaken als sport- en speelvoorzieningen, de functie van het dorpshuis, leefbaarheid en duurzaamheid, verkeer en veiligheid, ruimte voor bedrijven en woningbehoefte.

De bijeenkomsten vinden van 19.30 uur tot 21.30 uur plaats in het dorpshuis in Meliskerke. Op dinsdag 21 maart is de avond voor jongeren en scholieren, op maandag 27 maart voor maatschappelijke organisaties, op woensdag 29 maart voor ondernemers (aanvang 20.30 uur) en op donderdag 30 maart voor lokale politici.

Contouren

Aanmelden voor een bijeenkomst kan door een bericht te sturen naar Peter Gillissen.

Na deze discussieavonden volgt er medio april/mei een bijeenkomst voor bewoners en organisaties waarin de 'opbrengst' van de discussieavonden wordt gepresenteerd en de contouren voor het dorpsplan worden geschetst.

Uiteindelijk wordt het dorpsplan, na vaststelling door de dorpsraad en ondernemersvereniging, voorgelegd aan de gemeente Veere.