De gemeente Middelburg wil weten hoe haar inwoners de digitale dienstverlening ervaren.

De gemeente laat studente Claudia de Keijzer van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen onderzoek doen naar de digitale dienstverlening.

"We missen inzicht over inwoners op het gebied van kennis, houding en gedrag bij het wel of niet afnemen van de online diensten via onze website", laat een gemeentewoordvoerder weten.

Middelburg laat de studente de meningen van de inwoners verzamelen. "Om een concreet beeld te schetsen van wat er bij inwoners speelt, worden er interviews afgenomen."