Om de verkeersveiligheid te verbeteren komen er in het najaar nieuwe fietspaden langs de Langeweg tussen Arnemuiden en het monument bij de Sloedam. Ook de hoofdrijbaan krijgt een metamorfose. Hiervoor worden binnenkort de populieren langs de Langeweg gekapt.

De populieren langs de Langeweg zijn volgens de provincie Zeeland op leeftijd.

"Er vallen geregeld takken af, wat de veiligheid van fietsers en automobilisten in gevaar brengt", laat de provincie donderdag weten. "Bovendien staan de bomen in de weg bij de aanleg van de fietspaden." De kap gebeurt voor de start van het broedseizoen.

In het najaar komt aan de andere kant van de weg een rij iepen te staan. Er wordt een soort geplant die bestand is tegen iepziekte. "Zo leveren we een bijdrage aan het behoud van de iep in het Zeeuwse landschap.".

Slechte staat

De huidige fietspaden zijn in slechte staat. "Ze zijn bovendien smal en daardoor kan er bij gladheid niet gestrooid worden. Het gevolg is dat fietsers en brommers in de winter regelmatig over de hoofdrijbaan rijden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties." Daarom worden de fietspaden verbreed.

Niet alleen de fietspaden krijgen een metamorfose, ook de hoofdrijbaan pakt de provincie aan. "Omdat er relatief weinig verkeer rijdt over de Langeweg tussen Arnemuiden en monument Sloedam, wordt de route een erftoegangsweg." 

Impact

Op zo'n weg geldt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur. De weg wordt smaller en er komen plateaus om de gewenste snelheid af te dwingen.

"De route tussen Arnemuiden en de Sloedam wordt daarmee een stuk veiliger, terwijl de impact op het landschap beperkt blijft."