Krijgt het Middelburgse college van burgemeester en wethouders ook signalen dat er kinderen niet naar school gaan? Dat wil de ChristenUnie-gemeenteraadsfractie weten. "Heeft de gemeente een stappenplan voor preventie, samenwerking met de zorg en maatwerk voor kinderen?", vraagt CU-fractievoorzitter Willemien Treurniet.

Het gemeenteraadslid stelt haar schriftelijke vragen naar aanleiding van een schijnend verhaal, schrijft ze.

"Onlangs vertelde een moeder mij dat haar kind niet meer naar school gaat, omdat het daar niet goed ging. De ouders, maar ook de school, zitten met de handen in het haar. Hoe verder? Helaas is dit niet het eerste verhaal dat ik hierover hoor."

Achter het thuiszitten van een kind zit volgens Treurniet een wereld van verdriet en onmacht. "Een kind komt niet zomaar thuis te zitten. School en ouders proberen van alles, maar soms is dat niet genoeg."

Grote steden

De vier grote steden van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – hebben afspraken gemaakt om het aantal kinderen dat niet naar school gaat terug te dringen. "Maar het thuiszitten is niet alleen een probleem in de grote steden."

Vorig jaar is het landelijke Thuiszitterspact gesloten door verschillende partijen, waaronder drie ministeries. "Met dit pact willen onder meer de ministeries, gemeenten en scholen ervoor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsbod." 

Stappenplan

De Middelburgse fractie wil van het college weten of zij naar aanleiding van het pact ook werkt aan het terugdringen van het aantal thuiszitters.

"Om hoeveel kinderen gaat het in Middelburg?', vraagt Treurniet. "Welke taak heeft het college naar thuiszitters toe?" Ook wil het raadslid weten of Middelburg een effectief stappenplan heeft of anders daarvoor aan de slag wil gaan.