Els Verhage van GroenLinks heeft vragen gesteld over de opmerkingen van minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie over de marinierskazerne. 

De minister zei donderdag dat het "nooit te laat is om de stekker eruit te trekken." 

Verhage wil dat het college van burgemeester en wethouders duidelijk in beeld brengt wat de positie is van de gemeente Vlissingen.

Ook vraagt ze of de opmerkingen van de minister passen binnen de regels uit de aanbestedingswet en wil Verhage weten of Vlissingen de landelijke overheid op voorhand aansprakelijk stelt voor "mogelijke financiële consequenties voor onze gemeente."