Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die op Walcheren wonen, moeten een workshop volgen over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

Daarbij ligt de nadruk op vier kernwaarden: gelijkheid, vrijheid, solidariteit en participatie.

De workshop wordt geleid door PIBLW-Reïntegratie en Bureau Veiligheid. De verplichte workshop bestaat uit drie dagdelen en is onderdeel van de Wet inburgering.

De drie Walcherse gemeenten hebben het participatietraject voor statushouders gezamenlijk uitgewerkt en op 1 december aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De drie gemeenten ontvangen een extra een vergoeding van de rijksoverheid om de meerderjarige statushouders beter te laten participeren in de Nederlandse samenleving.

Participatieverklaring

De eerste workshop heeft in de gemeente Veere al plaatsgevonden. De eerste workshop in Vlissingen vindt vrijdag (3 maart) plaats en in Middelburg is 31 maart de begindatum. Begin juli zijn de workshops afgerond.

Aan het eind van de cursus ondertekenen de deelnemers de participatieverklaring.