De provincie Zeeland wil haar positie als fietsprovincie verstevigen. Routebureau VVV Zeeland heeft hiervoor een plan ontwikkeld dat de provincie, Zeeuwse gemeenten en ondernemers samen kunnen uitvoeren.

Hierin zijn fietsopstappunten, inspiratiesteigers, oplaadpunten voor de elektrische fiets en overzichtspanelen op knooppunten actiepunten.

"Zeeland en fietsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden", stelt gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland. "Wij vinden het belangrijk dat zowel inwoners als toeristen veilig en comfortabel kunnen fietsen. Vandaar dit plan."

Voor het plan moeten de provincie, gemeenten en ondernemers de handen ineen slaan. Daarom stelt de provincie een voucherregeling in. "Hiermee kunnen bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen hun naam verbinden aan het thema fietsen."

Fietsprovincie

Zeeland wordt volgens Schönknecht gewaardeerd als fietsprovincie.

"De infrastructuur en het fietsnetwerk zijn al van hoog niveau. Maar faciliteiten onderweg zijn nog niet ten volle ontwikkeld. Vanuit de voucherregeling investeren we in innovatieve fietsvoorzieningen om de belevingswaarde van het landschap te vergroten."