Door de kennis van ambtenaren bij te spijkeren, producten, zoals bestemmingsplannen, te verbeteren en integraler te werken, wil de gemeente Veere beter presteren op juridisch vlak. "We scoren nu een vijf en over een jaar moet dit een acht zijn", stelt wethouder René Molenaar dinsdag.

"Verbetering meet je onder meer door het aantal gegronde bezwaarschriften tegen de gemeente", legt jurist en onderzoeker Henri Vogel uit. Hij nam de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente onder de loep hoe Veere ervoor staat.

Omdat de gemeente Veere haar dienstverlening wil verbeteren, liet ze vorig jaar een extern bureau onderzoek doen naar haar juridische kwaliteit. Hiervoor sprak Henri Vogel met juristen van de gemeente Veere en juridisch medewerkers en deed dossieronderzoek. Veere heeft ruim twintig ambtenaren met juridische taken.

Aanleiding voor de scan zijn onder meer de ontwikkeling van burgerparticipatie, digitalisering en de decentralisaties, de komst van de Omgevingswet en de groeiende samenwerkingen tussen gemeenten.

Door de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken, zoals op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg.

Beroepsprocedures

"De klachtencommissie ontvangt regelmatig klachten en we willen dat dit zo min mogelijk gebeurt", legt wethouder Molenaar uit. "Ook van de bezwaar- en beroepsprocedures willen we leren."

Daarnaast zijn er gemeentelijke documenten die in strijd zijn met elkaar, aldus Molenaar, terwijl bijvoorbeeld een kampeervergunning gebaseerd moet zijn op een bestemmingsplan. "We moeten werken aan die discrepanties."

Burgerparticipatie

Oudere beleidsnotities zijn niet altijd toegesneden op burgerparticipatie of samenwerking met andere gemeenten, geeft de wethouder een ander voorbeeld. Deze documenten moeten volgens Vogel met een bredere blik van de juridisch medewerker en meer meedenkend met de aanvrager – zoals inwoners of ondernemers – opgesteld worden.

Met de nieuwe landelijke Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt, moeten ambtenaren juist met aanvragers tot oplossingen komen, illustreert Molenaar. "Als iemand een bouwvergunning aanvraagt, is er misschien ook een kapvergunning nodig."

Belangen

De ambtenaren moeten vakgebiedoverstijgend werken, legt gemeentesecretaris Jo Steinbusch uit.

"Ze zitten nog te veel op een eiland en moeten meer elkaar opzoeken. Bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet is heel rigide. We moeten bij nieuwe regelgeving meer vooraf de belangen van bijvoorbeeld omwonenden meewegen."

Aanpak

Het onderzoek heeft geleid tot een plan van aanpak dat Veere dit jaar, begeleid door Vogel, uitvoert. "Er is een gezamenlijk gevoel van urgentie", stellen Molenaar en Steinbusch over de bereidheid tot medewerking van de ambtenaren.

Verbetering moet volgens de drie een continu proces zijn. Veere blijft dit dan ook monitoren.

"We willen goed werken leveren en zien het als voordeel dat we een kleine gemeente zijn", zegt de wethouder. "We staan dichter bij de burger, zijn wendbaarder en de lijnen zijn kort." Dat beaamt Vogel. "Deze veranderingen zijn in een kleine gemeente makkelijker door te voeren."