Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders is bekend met klachten over de service van de leverancier van hulpmiddelen die door het Walcherse zorgloket Porthos worden vergoed. 

Dat meldden B&W na schriftelijke vragen van de CDA-gemeenteraadsfractie. Hieruit blijkt dat de reparatie van zorghulpmiddelen te lang duurt. 

Het college bevestigt dat de service van de leverancier van zorghulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen, te wensen overlaat. "Klanten moeten te lang wachten op dringende reparaties, waardoor ze hun hulpmiddel niet kunnen gebruiken", stelde CDA-gemeenteraadslid Krijnie Hoek in haar vragen.

"Deze hulpmiddelen zijn vaak onmisbaar in het dagelijks functioneren van de gebruikers. Zij moeten kunnen vertrouwen op adequate service."

Afspraken

In antwoord op de vraag welke afspraken over reparatie er zijn met de leverancier meldden B&W dat reparatie en storingen opheffen binnen vier uur moeten gebeuren als een gebruiker afhankelijk is van de voorziening. "Het betreft dan rolstoelen, tilliften en douche- en toiletstoelen", antwoordde het college.

Als een gebruiker beperkt afhankelijk is van de voorziening is, is de termijn volgens B&W maximaal 24 uur. Het gaat dan over rolstoelen voor incidenteel gebruik, scootmobielen en aangepaste fietsen.

Indien de mobiliteit gehandhaafd blijft en de gebruiker de voorziening "zonder grote belemmeringen veilig kan gebruiken" moet de leverancier binnen 48 uur in actie komen.

Adequate voorziening

"Wanneer voorzieningen niet ter plaatse kunnen worden gerepareerd en er geen vervangende adequate voorziening kan worden ingezet, brengt de leverancier de klant zonder extra kosten veilig thuis", aldus het college.

De manier van service verlenen is volgens B&W bij het afsluiten van het contract vastgelegd met de leverancier. "Er wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding en serviceverlening is hierbij een belangrijk onderwerp."

Hoek stelt dat het voor zorgvragers soms moeilijk is problemen met de leverancier zelf op te lossen. Ze vroeg of Porthos hierin een rol speelt, zodat de klant snel en adequaat wordt geholpen. Het college gaf aan dat de klantondersteuners van Porthos tussen klant en leverancier bemiddelen. "Indien nodig kiezen ze in samenwerking met de klant voor een alternatief."