Na de Arneverkeersbrug bij Arnemuiden, Draaibrug in Oost-Souburg, Keersluisbrug in Vlissingen en Schroebrug in Middelburg is nu de Sloebrug in Vlissingen aan de beurt voor onderhoudswerkzaamheden.

Dit levert van vrijdag 17 februari tot en met zaterdag 1 april verkeershinder op. Voor gemotoriseerd verkeer is er maar een rijstrook beschikbaar en fietsers en voetgangers kunnen de brug over het Kanaal door Walcheren helemaal niet gebruiken.

De provincie Zeeland voert de onderhoudswerkzaamheden aan de Sloebrug uit, die gelegen is tussen de snelweg A58 en Vlissingse binnenstad. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Vlissingen, de eigenaar van de brug.

"In de periode van vrijdag 17 februari tot en met zaterdag 1 april heeft het wegverkeer de beschikking over een in plaats van twee rijstroken in beide richtingen", laat een woordvoerder van de provincie Zeeland weten. "Voetgangers en fietsers worden in deze periode omgeleid via de Draaibrug Souburg en de Keersluisbrug." Deze wegomleiding staat met borden aangegeven.

Steigers

De Sloebrug komt voor het onderhoudswerk in de steigers te staan. De oude verflagen van de bovenbouw van de brug worden verwijderd, daarna wordt de bovenbouw opnieuw geconserveerd.

"In tegenstelling tot eerdere werkzaamheden aan de bruggen over het Kanaal door Walcheren gebeurt dit, terwijl de brug op zijn plaats blijft. Daarvoor is het noodzakelijk om de hele brug in de steigers te zetten en compleet stofvrij in te pakken."

De brug is tijdens de werkzaamheden neer. Voor de scheepvaart op het Kanaal door Walcheren is de hoogte van de brug om eronderdoor te varen in de periode van de werkzaamheden beperkt tot vijf meter.

Doorvaart

Schepen die breder zijn dan 11,4 meter kunnen de brug niet passeren. Tussen 6.00 uur en 18.00 uur is het niet mogelijk voor de scheepvaart om de brug te passeren. Met uitzondering van de zondagen, dan kunnen schepen wel onder de brug door varen met de aangegeven beperkte doorvaarafmetingen.