De politiebus voor 'Bewonerstijd' parkeert donderdag (9 februari) voor de tweede keer in de Clasinastraat in Arnemuiden. Dorpsbewoners kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur vragen stellen aan vertegenwoordigers van de politie en gemeente Middelburg.

Dit gezamenlijke spreekuur van de wijkagent en wijkmanager van de gemeente vond dinsdag 24 januari voor het eerst plaats in Arnemuiden.

De dorpelingen kunnen bij Bewonerstijd terecht met vragen, klachten, suggesties of complimenten over hun wijk.

Het spreekuur komt voort uit de samenwerking van gemeente en politie met bewoners om de leefomgeving op het fysieke en sociale gebied te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving te vergroten.

Samenwerking

De gemeente en politie trekken regelmatig samen op in de wijken. Zo worden er bijvoorbeeld in het kader van de inbraakpreventie en verkeersveiligheid samen acties georganiseerd.

Op vrijdag 10 maart staat het derde spreekuur gepland van 11.00 tot 12.00 uur.