De Green Agents van studentenbedrijf Inceptio van Scalda hebben onderzoek gedaan naar (her)gebruik van tweedehands spullen in Zeeland vanuit het perspectief van de circulaire economie. Zij presenteerden de resultaten donderdag in Dok41 in Vlissingen en overhandigden ze aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat (economie).

Het nieuwe onderzoek is een vervolgopdracht op hun onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland in 2016: 'Zaken doen in de Zeeuwse economie'.

In 2014 is het project Green Agents van start gegaan. Studenten verrichten hierbij onderzoek binnen Zeeuwse organisaties om iedereen in Zeeland bewust te maken van duurzaam gebruik en hergebruik. De studenten denken na over waarmee zij geld kunnen verdienen en welke dilemma’s ze tegenkomen als ze recht willen doen aan profit, planet en people.

"De provincie Zeeland wil de circulaire economie bevorderen en laten zien dat duurzaamheid van belang is om onze planeet leefbaar te houden. Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen", vertelt Jan Henk Verburg, adviseur bij de Kamer van Koophandel.

Delen

"Als provincie willen we aan de slag om mensen te stimuleren om niet alleen te praten, maar ook te doen", vertelt Jo-Annes de Bat. "Er wordt al veel gerecycled en hergebruikt, maar we moeten ons ervan bewust worden dat er veel meer mogelijk is. De nieuwe generatie is zich daarvan meer bewust dan de huidige, die niet gewend is om dingen te delen."

Green Agents Ellen de Cock, Dominique Simmons en Vicenza Saridin stelden aan ruim honderd studenten de vraag of zij wel eens tweedehands spullen online kopen of ruilen. 63 procent zei "nee".

Ebay

De studenten die wel tweedehands spullen kopen, doen dat vooral via Marktplaats en Ebay (44 procent), Facebook (28 procent) en Zeelandnet (18 procent). Slechts 18 procent van de studenten koopt tweedehands spullen in een kringloopwinkel.

De anderen doen dit niet, omdat zij het een vies idee vinden (39 procent), het niet vertrouwen (24 procent) of het niet bij hun imago vinden passen (17 procent). Twintig procent weet geen kringloopwinkel in de buurt te vinden. Wel scheidt twee derde van de studenten afval op school en thuis.

Tweedehands

De Green Agents stelden de ondernemers van Dok41 vragen tijdens de wekelijkse ondernemerslunch. 83 procent van de ondernemers koopt wel eens tweedehands spullen. De helft doet dat om kosten te besparen.

Goederen die zij zelf niet meer gebruiken verkopen zij ook tweedehands (38 procent). Anderen brengen het naar de stort (37 procent) of naar de milieustraat (25 procent).

Aanbieden

Ook spraken de Green Agents vijf Zeeuwse bedrijven die actief zijn in tweedehands goederen en het recyclen van producten. Zij merken dat er steeds minder een taboe ligt op de tweedehandsmarkt. Ook werd duidelijk dat veel bedrijven niet weten waar zij hun tweedehands spullen kunnen aanbieden.

Omdat het gros van de bedrijven geen website heeft waarop de consument kan zoeken bevelen de studenten één provinciale marktplaats aan waarop bedrijven hun spullen kunnen verhandelen.

Boekenmarkt

De studenten vinden ze dat de branche meer gebruik moet maken van sociale media en kranten. Ook vinden ze dat er binnen het onderwijs meer aandacht moet komen voor de circulaire economie. Op school vinden de jongvolwassenen dat tweedehands lesmaterialen en boeken via een markt aangeboden kunnen worden.

De gedeputeerde belooft de studenten hun onderzoeksresultaten en aanbevelingen te bestuderen. "De boekenmarkt is in ieder geval een leuk idee."