Na een proefproject met de bevolkingsregisters van Koudekerke is het Zeeuws Archief nu op zoek naar vrijwilligers om de bewoners van andere kernen op Walcheren in de negentiende eeuw in kaart te brengen. 

De vrijwilligers kunnen vanuit huis gegevens uit bevolkingsregisters van 1812 tot 1900 invoeren in een online database. De resultaten komen in de personendatabase van het Zeeuws Archief. 

Daarin staan al acht miljoen persoonsgegevens.

De Zeeuwse registers gaan tot ver terug. Zeeland was in 1812 een van de eerste provincies waar per adres onder meer werd geregistreerd wie er woonden en wat hun beroepen waren.

Onderzoek

Het Zeeuws Archief ziet de registers als 'een bijzonder rijke bron' van het leven op Walcheren in de 19e eeuw. Ze maken genealogisch en historisch onderzoek mogelijk.

Vrijwilligers die willen meewerken kunnen vanaf dinsdag aan de slag. Zij moeten een account aanmaken en kiezen voor het project 'Wonen op Walcheren'. Daarna komen de scans van de bevolkingsregisters tevoorschijn. Deelnemers kunnen zelf bepalen uit welke periode ze gegevens invoeren.