Dinsdag ondertekenen gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland en voorzitter Frans Hamelink van de Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland op het provinciehuis in Middelburg hun nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Door de invoering van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 zijn provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid, waaronder het faunabeleid.

"Faunabeheereenheden vervullen in het huidige faunabeleid al een essentiële rol, omdat zij zorgen voor een maatschappelijk en op het gebied afgestemd faunabeheer", laat een woordvoerder van de provincie Zeeland maandag weten.

Met de invoering van de Wet natuurbescherming ligt er volgens de provincie meer nadruk op een streekgebonden en planmatige aanpak, waardoor de rol van de Faunabeheereenheid wordt versterkt. 

Dinsdag leggen de FBE en provincie de taken en rollen en de wijze van samenwerken voor de komende periode vast.