Statushouders in de drie gemeenten op Walcheren moeten verplicht een workshop volgen over de normen en waarden in de Nederlandse samenleving. 

Dat hebben de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen besloten.

Tijdens de workshops staan de 'kernwaarden' gelijkheid, vrijheid, solidariteit en participatie centraal.

Inburgering

De workshop bestaat uit drie dagdelen en valt onder de wet inburgering. De drie gemeenten krijgen een extra vergoeding van de landelijke overheid waarmee ze statushouders beter moeten kunnen laten participeren in de Nederlandse samenleving.

Verklaring

De eerste workshop is gepland op 14 februari in de gemeente Veere. De workshops in Vlissingen beginnen op 3 maart en in Middelburg op 31 maart. Aan het einde van de cursus is er een feestje en ondertekenen de deelnemers een participatieverklaring.