Al jaren dromen basisscholen De Tweemaster/Kameleon en De Burcht-Rietheim in Oost-Souburg over nieuwbouw en die wens staat op uitkomen. Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders wil voor de scholen, die beide twee locaties hebben, nieuwe panden bouwen op hun hoofdlocaties in de Jan de Priesterstraat en de Van Visvlietstraat.

Omdat de gemeente financiële problemen heeft, moet de Artikel 12-inspecteur goedkeuring verlenen voor dit plan. De bouw kost, inclusief de realisatie van een nieuwe sportzaal, zes miljoen euro.

Jaren is er in Oost-Souburg gesproken over een tweede brede school – in Souburg Noord is het Kroonjuweel gevestigd – voor het dorp.

Een geschikte locatie vinden lukte uiteindelijk niet, onder meer omdat mogelijke toekomstige omwonenden problemen met de verkeersafwikkeling vreesden bij een brede school op één locatie. "Met dit nieuwe plan is de jarenlange discussie afgesloten", zegt onderwijswethouder Josephine Elliott.

Nieuwe panden

Het college stelt de gemeenteraad voor om nieuwe schoolgebouwen te realiseren op de hoofdlocaties van De Tweemaster/Kameleon en De Burcht-Rietheim. Hun dislocaties, aan het Oranjeplein en de Dongestraat, kunnen dan sluiten. Tussen de twee nieuwe panden, in de Braamstraat, willen burgemeesters en wethouders een multifunctionele sportzaal laten verrijzen.

Omdat Vlissingen onder financiële curatele staat, moet de Artikel 12-inspecteur toestemming geven voor de miljoeneninvestering. "Formeel gezien hebben we geen sterke case", zegt wethouder financiën John de Jonge.

Afweging

Simpel gezegd zijn de schoolgebouwen nog niet zo oud dat nieuwbouw direct onontkoombaar is, legt hij uit. "Maar wij maken een bredere maatschappelijke afweging."

Omdat de gemeente van de nieuwe gymzaal voor de twee scholen een multifunctionele accommodatie voor meerdere gebruikers wil maken en er concrete interesse is om woningen te bouwen op de locatie van de school aan het Oranjeplein, vinden b&w de investering belangrijk voor de leefbaarheid van het hele dorp.

Plannen

Als de inspecteur en gemeenteraad het plan goedkeuren, kunnen de scholen definitief plannen maken voor hun nieuwe onderkomen. Dan praat de gemeente ook met omwonenden en gebruikers van de locaties. Het plannen maken en de bouw nemen in totaal zo’n twee jaar in beslag, verwacht de gemeente.