De eerste Walcherse locatie van het project de Zeeuwse Huiskamer is donderdag geopend. Wethouder Saskia Szarafinski (foto) deed het licht aan in de huiskamer in Hof van Buren aan de Oranjelaan in Middelburg.

Vanuit deze ontmoetingsruimte in Nieuw Middelburg onderzoeken organisaties hoe zij de wijk kunnen verbeteren en hoe senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De huiskamer in Middelburg is sinds september gevestigd in hetzelfde pand als grand café Willem, middenin de woonwijk Nieuw Middelburg.

“Wij onderzoeken wat ouderen écht nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dat doen we door hen op te zoeken en goed te luisteren”, vertelt Arend Roos. Hij is programmamanager voor de Zeeuwse Huiskamer via Economische Impuls Zeeland en samen met projectmanager Petra de Braal de stuwende kracht achter de Zeeuwse Huiskamer.

Het project is vier jaar geleden opgericht om bewuster te bekijken wat mensen precies nodig hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

“We hebben nog geen antwoord op die vraag. Overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bedenken wel diensten en producten vanuit de eigen organisatie, maar weten ook de behoefte niet precies,” aldus Roos.

Ontmoetingsruimte

In tegenstelling tot de ruimte in bijvoorbeeld Goes en Terneuzen heeft de locatie in Middelburg geen logeerfunctie, maar is het voornamelijk een ontmoetingsruimte, legt projectleider Danielle Teclegiorgis uit.

“We zijn er in voorgaande huiskamers, die wel proefwoningen waren, achter gekomen dat de omgeving van mensen minstens zo belangrijk is als de woning zelf. Vandaar deze keuze.”

De Zeeuwse Huiskamer werkt in Middelburg samen met HerstelTalent. “De samenwerking zit vooral in het delen van de kennis over de wijk en de zaken die er spelen”, legt Teclegiorgis uit.

“Waar HerstelTalent zich voornamelijk richt op het sterker maken van mensen met psychische problemen en hen een functie bieden in de maatschappij, richten wij ons vooral op het thema langer zelfstandig thuis wonen." Ze onderzoeken zowel technieken die daaraan kunnen bijdragen als de behoeften van de senioren zelf.

"Studenten van de HZ University of Applied Sciences nemen interviews af in de wijk en zo kunnen we samen ontdekken waaraan écht behoefte is.”

Lotgenoten


HerstelTalent houdt ook interviews met bewoners.

“We bundelen de uitkomsten en proberen die te duiden. Wat speelt er nu precies in de wijk? Zijn er mensen die aan hun lot overgelaten worden en wat gebeurt er al om dat te verhelpen? Welke thema’s spelen er en welke activiteiten worden al georganiseerd? Het zijn vaak de kleine dingen die een wijk aangenaam maken voor bewoners. En hoe kan bijvoorbeeld de gemeente weer het beleid daarop inrichten?”

Irene van de Giessen, directeur van Stichting HerstelTalent opende begin januari een zelfregiecentrum op de locatie aan de Oranjelaan. Hier worden coaching, scholing, vrijwilligerswerk en activiteiten aangeboden door mensen die psychische problemen hebben gehad.

Het centrum is drie dagdelen per week open. De mensen helpen lotgenoten bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun talenten.