Het bedrag dat de gemeente Vlissingen van het Rijk krijgt om haar financiële problemen aan te pakken is voor 2016 lager dan ze over 2015 ontving.

Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de inspecteur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Artikel 12-status van de gemeente.

Vlissingen ontvangt zo'n anderhalf miljoen euro minder om haar begroting rond te krijgen. Toch noemt wethouder financiën John de Jonge dit positief nieuws. "Het betekent dat ons tekort is afgenomen", zegt hij.

De inspecteur praat de Vlissingse gemeenteraad in de openbare vergadering van donderdag 2 februari in het gemeentehuis bij over de Artikel 12-status.

"Tot nu toe ging de discussie over óf het Rijk wilde meebetalen aan onze schulden", reageerde wethouder De Jonge vorige week op het nieuwe rapport. "Het goede nieuws is nu dat het Rijk een deel van de restschuld wil overnemen. Hoeveel is nog onbekend."

Aanpak schuldenlast

De Jonge zei dat hij wel overlegt met de inspecteur over het aanpakken van de schuldenlast.

"De discussie met de inspecteur is of dit een vast bedrag moet zijn of dat Vlissingen zich maximaal moet inspannen om de ongeveer honderdvijftig miljoen euro zelf af te lossen." De Jonge gaat voor het laatste.

"Natuurlijk zijn de financiële tekorten onze eigen verantwoordelijkheid, maar de vier miljoen euro van het verhogen van de ozb (onroerendezaakbelasting, redactie) hebben we ook nodig voor de begroting."

Leefbaarheid

De wethouder wil de extra inkomsten die Vlissingen genereert door het verhogen van de ozb – tot honderdvijftig procent van het landelijk gemiddelde – niet helemaal inzetten voor het aflossen van de schulden.

"Dan gaan we met de bezuinigingen echt in het bod snijden en de vraag is of we dat moeten willen voor de leefbaarheid. We gaan dan niet alleen leuke, maar ook noodzakelijke zaken schrappen."

Als mogelijk voorbeeld noemt de wethouder onderhoudswerk in de openbare ruimte. "Ook hebben we met vier miljoen aflossen geen ruimte om tegenvallers op te vangen. We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid, maar het aflossen moet wel haalbaar zijn."

Wat Vlissingen met 'maximale inspanning' kan sparen, kan de wethouder niet in een bedrag vatten. Hij legt uit dat de gemeente hiervoor onder meer kijkt wat vergelijkbare gemeenten aan bepaalde zaken uitgeven. Zo is te bepalen wat er in Vlissingen goedkoper kan. Daarover moet dit jaar meer duidelijk worden, aldus De Jonge. "Dit jaar moet de saneringsbegroting klaar zijn."

Makkelijk

De wethouder stelt dat er ruimte is om met de inspecteur te praten over de mate van aflossen.

"Met de Artikel 12-status van Vlissingen is weinig ervaring in Nederland. Het is een bijzondere situatie, bijvoorbeeld door het Scheldekwartier. Maar andere gemeenten kijken ook mee naar hoe het hier wordt aangepakt. En de inspecteur wil niet dat het beeld ontstaat dat Vlissingen er makkelijk vanaf komt."