Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Vlissingen en Veere zijn akkoord over het beheer van de Walcherse stranden. In schriftelijke vragen aan het Vlissingse college van burgemeester en wethouders wil de POV (Progressief Ondernemend Vlissingen) weten hoe in de nieuwe overeenkomst de belangen van de pachters zijn veiliggesteld.

Vorige week lieten de gemeenten Vlissingen en Veere en Scheldestromen in een gezamenlijke verklaring weten dat "het beheer nu duidelijk is geregeld, op een manier die recht doet aan de belangen van alle partijen".

De POV vraagt wat de positie is van de pachters als het gaat om de tarieven die het schap gaat hanteren. "Mede gelet op de stijging van veertig procent die het waterschap doorvoert bij de precariorechten aan de boulevard", schrijft POV-gemeenteraadslid Pim Kraan.

Het raadslid vraagt ook wat het betekent voor de strandpost op de Nolledijk, het beheer van het Badstrand en het personeel van de gemeente dat Vlissingen niet langer de stranden tussen de Nolledijk en Westduin beheert. "Wat gebeurt er met het rollend en varend materiaal van de strandpost dat wellicht overbodig wordt?"

Kraan wil weten hoog het bedrag aan pachtinkomsten is dat Vlissingen misloopt. "Wat staat daar tegenover aan besparingen?"