Waterschap en gemeenten akkoord over strandbeheer Walcheren

Waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen zijn akkoord over het beheer van de Walcherse stranden. Eerder bereikte het waterschap al overeenstemming met de gemeente Veere. 

"Het beheer is nu duidelijk geregeld, op een manier die recht doet aan de belangen van alle partijen", laat dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen woensdag weten.

De overeenkomst met gemeente Veere bestaat eruit dat de gemeente een vergoeding aan het
waterschap betaalt voor het gebruik van de strandvakken die in eigendom zijn van het waterschap.

2017 is een overgangsjaar. Een adviesbureau onderzoekt de mogelijkheid of deze vergoeding
door een intensievere samenwerking tussen het waterschap, Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) en de gemeente Veere terugverdiend kan worden.

Onderhoud

De SSV blijft het onderhoud en beheer uitvoeren. "Door intensieve samenwerking met de SSV kan het kwaliteitsniveau van de Veerse stranden zich verder ontwikkelen naar een topniveau", zegt de Veerse wethouder René Molenaar.

De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert nu langs de hele Walcherse kust het strandbeheer en onderhoud uit.

Bewaking

In de gemeente Veere levert SVV ook de strandbewaking. De gemeente Vlissingen doet dat in 2017 nog zelf. Verdere samenwerking wordt in 2017 onderzocht voor de zone langs het strand, de duinen en de boulevards. 

Het eerdere geschil tussen de gemeente Vlissingen en het waterschap over de inkomsten uit strandexploitatie is hiermee volgens de twee partijen beëindigd.

Met een gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid voor strandbeheer besparen de overheden kosten. Goed beheer van de stranden vinden ze belangrijk voor de toeristische kwaliteit van Walcheren.

Tip de redactie