Waterschap Scheldestromen organiseert woensdag 18 januari om 19.30 uur een college over dijkveiligheid. 

Belangstellenden zijn welkom in het kantoor van de organisatie in Middelburg.

Dijkgraaf Toine Poppelaars heet iedereen welkom. Robert-Jan Lenselink en Jelle-Jan Pieterse, beiden werkzaam bij het waterschap, geven het college. Zij vertellen onder meer hoe de dijkveiligheid in Zeeland is geregeld en wat mensen zelf kunnen doen.

Het college is laagdrempelig van opzet. Voor kinderen vanaf twaalf jaar is het goed te volgen. Het is om 21.00 uur afgelopen.