De gemeente Middelburg laat dit jaar een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren of het afval voortaan moet worden ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). 

"De vele ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling vragen mogelijk om een grotere schaal om daarop in te kunnen spelen", zegt wethouder Arjan Beekman van de gemeente Middelburg. "Je bent als organisatie dan minder kwetsbaar en je kunt de kosten beter beheersen."

Het college wil kijken welke voordelen de samenwerking zou bieden. De ZRD haalt al afval op in de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere. Bovendien beheert ze alle milieustraten in Zeeland. Middelburg haalt nu nog zelf het afval op bij de mensen thuis.

Het onderzoek naar de afvalinzameling is onderdeel van de kerntakendiscussie die momenteel wordt gevoerd in Middelburg. De gemeenten houdt al haar taken tegen het licht en kijkt of ze anders en goedkoper kunnen worden georganiseerd.

Sport

De gemeenteraad neemt op 30 januari een besluit over het onderzoek naar de afvalinzameling.

In het voorstel gaat het ook over de taken onderwijs, waarop ze meer wil doen, en sport en sportvoorzieningen. Wat betreft die laatste taak verandert er niets als het aan het college ligt.