Coen van Dalen van de ChristenUnie wil van het college van burgemeester en wethouders in Vlissingen weten hoe het kan dat een vaste bewakingscamera in de Bloemenbuurt in de nacht van zaterdag op zondag onklaar is gemaakt. 

De politie zei maandag dat de groep gewelddadige jongens de camera’s in de wijk onbruikbaar had gemaakt, voordat zij in de nieuwjaarsnacht hulpdiensten met stenen en vuurwerk bekogelden en ruiten, deuren en auto’s vernielden in de wijk.

Er was volgens de politie sprake van een vooropgezet plan.

Afspraken

Van Dalen vraagt wat het protocol is als een camera uitvalt, of er in zo’n geval iemand naartoe gaat en of de beelden 24 uur per dag worden bekeken door iemand van de politie.

Ook vraagt hij aan het college of er extra afspraken zijn gemaakt in verband met de verhoogde risico’s tijdens de jaarwisseling.

Informatie

Van Dalen gaat in een ander set vragen in op de rol van stichting ROAT.

Hij wil weten of de straatwerkers informatie hebben opgevangen over de plannen van de jongeren en deze eventueel hebben doorgegeven aan de politie of gemeente.

Contacten

Hij vraagt daarnaast of de opbouwwerkers van ROAT op de hoogte zijn van de problemen in de Bloemenbuurt. "Hebben zij daar contacten met jongeren?" 

Van Dalen heeft bij zijn vragen enkele uitgangspunten van ROAT toegevoegd. Zo zegt de stichting dat zij 'een geheel eigen aanpak heeft van hardnekkige overlast door risicojongeren' en dat zij 'in een vroegtijdig stadium actie kan ondernemen als dingen mis dreigen te gaan'.