Kinderen tussen de zes en twaalf jaar kunnen zondag in de Drvkkery in Middelburg meedoen aan een Star Wars Lego-bouwwedstrijd. 

Er zijn drie ronden tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Er kunnen maximaal vijftien kinderen per wedstrijd meedoen. Kids die mee willen bouwen kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar jelmer@drukkerijmiddelburg.nl.

Tijdstippen

Er zijn drie wedstrijden. De eerste ronde is een inkomronde, de tweede en derde tellen mee. Een jury kiest per wedstrijd een winnaar. De tijdstippen van de wedstrijdronden staan op www.drukkerijmiddelburg.nl.