Wie nieuwsgierig is naar het reilen en zeilen in een gemeentehuis en wil weten hoe een gemeente besluiten neemt, biedt de gemeente Veere vanaf donderdag 5 januari de gratis cursus Politiek Actief aan in het gemeentehuis in Domburg. 

"Iedereen uit Veere kan meedoen", vertelt burgemeester Rob van der Zwaag van Veere. Van der Zwaag hoopt dat inwoners door de cursus meer begrip krijgen voor de besluiten van de gemeenteraad, maar ook leren hoe ze het besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden.

Tijdens zes avonden ontdekken de deelnemers van Politiek Actief de wereld achter de (gemeente)politiek. Ze leren onder meer hoe een gemeente werkt en wat de rol van (sociale) media is.

De deelnemers wonen een raadsvergadering bij en krijgen de fijne kneepjes van het debatteren bijgebracht. De cursus geeft via theorie en praktische opdrachten inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

'Geld zat'

"Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat de vrije ruimte voor het besteden van geld voor een gemeente beperkt is", legt de Veerse raadsgriffier Ron Waverijn uit. "Je hoort mensen vaak zeggen dat de gemeente geld zat heeft, maar bijna alles is geoormerkt. Bijvoorbeeld de uitgaven voor het hele sociale domein liggen vast."

De gemeente beslist over uiteenlopende zaken, van de bouw van een brede school tot de herinrichting van een straat. Veel taken moet ze verplicht uitvoeren, zoals rioleringsonderhoud. Als je begrijpt hoe een plan tot stand komt, weet je ook wanneer je er het beste je zegje over kunt doen, aldus de burgemeester.

"Als iemand in de raadsvergadering gebruik maakt van het spreekrecht, is het eigenlijk al te laat." Daarom is de cursus bijvoorbeeld interessant voor bestuursleden van verenigingen. Ook Veerenaren die erover denken politiek actief te worden, kunnen zich aanmelden. Tijdens de avonden vertellen ook gemeenteraadsleden over hun functie.

Vertrouwen

De burgemeester en raadsgriffier vinden dat de cursus past bij de verandering dat gemeenten steeds meer samenwerken met de inwoners om ideeën te realiseren. Dat komt in Veere onder meer tot uiting in het leefbaarheidsfonds waarbij inwoners plannen kunnen indienen voor subsidie en de dorpsvisies die in de kernen zelf gemaakt worden.

"Besturen is ook loslaten en vertrouwen in de samenleving", stelt Van der Zwaag. "Er zit genoeg kennis en kunde in de kernen."

Van der Zwaag zelf was zestien toen hij werd gevraagd een politieke bijeenkomst bij te wonen. "Met een vader in Provinciale Staten gebeurt dat misschien ook sneller." De Limburger vond dat er interessante onderwerpen aan bod kwamen.

Andere mening

"Wel dacht ik dat jongeren over bepaalde zaken een andere mening hadden. Toen heb ik me aangesloten bij de jongerenorganisatie van het CDA." In de jaren die volgden, zat Van der Zwaag op verschillende niveaus in het partijbestuur en ging de hele wereld over. "Daarna koos ik bewust voor het bedrijfsleven en werkte onder meer bij ING."

Toen hij 'ja' zei tegen het raadslidmaatschap in Venlo, werd hij meteen wethouder, omdat de wethouder financiën opstapte en Van der Zwaag kennis op dit gebied had.

"Bij de bank verklaarden mijn collega’s me voor gek dat ik mijn baan opzegde, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Het algemeen belang dienen is het mooiste dat er is."

Algemeen belang

Gaan voor het algemeen belang houdt wel in dat niet iedereen altijd zijn zin krijgt. In de cursus gaat het ook over het gezamenlijk belang en compromissen sluiten.

"Als je begrijpt hoe een besluit tot stand komt, kun je nog steeds teleurgesteld zijn over de uitkomst, maar weet je wel waarom het genomen is."

Veere organiseert Politiek Actief samen met Pro Demos, Huis voor democratie en rechtsstaat. Wie meer over de cursus wil weten of zich wil aanmelden kan mailen naar de raadsgriffier via jc.waverijn@veere.nl. Er kunnen 25 inwoners meedoen.