Door de dalende asielinstroom heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie bepaald dat er in 2016 en 2017 geen behoefte is aan nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers in Nederland. 

Dit maakt opvang bij Baskensburg in Vlissingen op de korte termijn niet nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft wel besloten mee te werken aan een haalbaarheidsstudie voor opvang bij Baskensburg vanaf 2020, maakt ze woensdag bekend.

Er zijn in Zeeland twee asielzoekerscentra; één in Goes tot 2019 en één in Middelburg tot 2020. "Als deze contracten aflopen, is er geen opvangvoorziening voor asielzoekers meer in Zeeland", laat een woordvoerder van de gemeente Vlissingen woensdag weten.

Het ministerie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de regionale regietafel van Zeeuwse gemeenten vinden dit 'een onwenselijke situatie', aldus de woordvoerder.

"Alleen al voor het goed en tijdig huisvesten van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) is een opvangvoorziening binnen de regio noodzakelijk."

Haalbaarheidsstudie

Voor de periode vanaf 2020 zoekt het COA daarom naar nieuwe opvanglocaties in Zeeland. Om te onderzoeken welke locaties hiervoor geschikt zijn, wil het COA een aantal haalbaarheidsstudies uitvoeren in Zeeland. Hierna wordt in overleg met betrokken gemeenten een keuze gemaakt, aldus de woordvoerder.

"Het COA heeft hiervoor ook de gemeente Vlissingen benaderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan een haalbaarheidsstudie voor een tijdelijke opvangvoorziening op de locatie van de sportvelden van Baskensburg."

De studie voor Baskensburg staat gepland voor 2017.

Groen licht

"Naast bereikbaarheid van voorzieningen als scholen en de kwaliteit van de woonomgeving, wordt ook de financiële haalbaarheid van een locatie onderzocht. De gemeente betrekt de bestaande klankbordgroep van omwonenden, omliggende bedrijven en sportverenigingen bij het onderzoek." 

"De aandachtspunten en opmerkingen die gemaakt zijn bij informatiebijeenkomsten in april 2016 worden meegenomen in het onderzoek.”

Als de haalbaarheidsstudie is afgerond, nemen b&w er een besluit over. Wil het college groen licht geven, dan treedt ze in overleg met de inwoners en gemeenteraad. "Wij verwachten hierover eind 2017 of begin 2018 duidelijkheid."