De komst van een Bèta College en uitbreiding van de Delta Academy levert volgens de gemeente Middelburg honderden nieuwe banen op voor Zeeland. Dat stelt ze na onderzoek dat donderdag en vrijdag is gepresenteerd.

Wat is de economische impact van de komst van een Bèta College en de uitbreiding van de Delta Academy op de Zeeuwse economie? Die vraag stond centraal in een opdracht van de gemeente Middelburg aan ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

Met medewerking van de Universiteit van Gent en University College Roosevelt in Middelburg zijn donderdag en vrijdag de uitkomsten gepresenteerd.

Bezoek

Deze dagen bracht een delegatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bezoek aan Zeeland om inspiratie op te doen voor het toekomstig rijksbeleid op het gebied van onderwijs.

De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas en de Middelburgse wethouder Chris Dekker overhandigden het rapport aan ambtenaren uit Den Haag. Hiermee wilden ze het belang van investeren in onderwijsontwikkeling in Zeeland, en specifiek de komst van een Bèta College, onderstrepen.

"De Zeeuwse plannen passen bij de strategische agenda van het ministerie om te zorgen voor toekomstbestendig hoger onderwijs in Nederland", stelt de gemeente Middelburg.

Impuls

Het onderzoek maakt volgens Middelburg duidelijk dat de komst van een tweede University College op academisch niveau een impuls geeft aan het onderwijs op mbo, hbo en wetenschappelijk niveau in de provincie.

"De totale economische invloed van de uitbreiding van de Delta Academy van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en de komst van een Bèta College bedraagt minimaal 23 miljoen euro per jaar. Omgerekend komt dit neer op 280 fulltime banen. Als het universitair en ondersteunend personeel ook wordt meegerekend dan is er sprake van 343 nieuwe fulltime banen."

In het onderzoek zijn de maatschappelijke effecten niet meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van de leefbaarheid en het aantrekken en behouden van jongeren en bedrijven in Zeeland.