Minderjarige asielzoekers uit het Franse Calais zijn welkom in de gemeente Vlissingen. 

Een motie van GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA en D66 is donderdagavond aangenomen door de gemeenteraad. Dertien raadsleden stemden voor, twaalf waren tegen.

Het college van burgemeester en wethouders moet nu 'op zeer korte termijn' in overleg treden met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie en hem vertellen dat Vlissingen een aantal van deze jongeren wil opvangen.

Mensonwaardig 

De Vlissingse partijen vinden dat de minderjarige asielzoekers uit Calais 'een mensonwaardig en gevaarlijk bestaan' hebben. Omdat zij vaak nergens meer naartoe kunnen en de kans op misbruik groot is willen de partijen in Vlissingen een aantal van deze jongeren opvangen.

De zogenaamde 'Jungle van Calais' is onlangs ontruimd. Er leefden duizenden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Zij hoopten ooit de oversteek naar Engeland te kunnen maken.

De vluchtelingen zijn inmiddels verspreid over verschillende centra in Frankrijk.