Joan van der Velden is per 1 maart de nieuwe directeur van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Hij volgt Foort Minnaard op, die vanaf de oprichting van de stichting in 1982 het directeurschap voor zijn rekening nam.

Het bestuur van SLZ is blij met de nieuwe man. "Met zijn professionele ervaring in integraal management en zijn affiniteit met natuurontwikkelingsprojecten en landschap is SLZ ervan overtuigd in Joan van der Velden een inspirerende directeur te hebben gevonden."

Van der Velden heeft ruime ervaring als manager en kennis van strategieën en processen.

Afgelopen jaren was hij Teamleider / Omgevingsmanager bij de afdeling Projecten & Uitvoering van het Waterschap Hollandse Delta en Gebiedsmanager Zeeland / Noord-Brabant West bij Dienst Landelijk Gebied – Ministerie van Economische Zaken.

Zijn basis is gelegd in de jaren tachtig aan de academische opleiding biologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Draagvlak

Foort Minnaard heeft 34 jaar bij SLZ de kar getrokken. "Hij maakte de groeiperiode van de organisatie mee, waarbij SLZ steeds deskundiger werd en een solide basis heeft ontwikkeld om mee te kunnen buigen met de fluctuerende maatschappij en financiële onzekerheden."

Met de juiste combinatie van bestuur, directeur, medewerkers en vrijwilligers stelt de stichting een maatschappelijk positie verworven te hebben 'met groot draagvlak voor haar werk in het landschapsbeheer in Zeeland'.