In de ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) in Middelburg vindt dinsdag 29 november vanaf 15.00 uur de conferentie ‘Aan de slag met laaggeletterdheid in Zeeland’ plaats.

Deze bijeenkomst is een initiatief van de ZB, Stichting Lezen & Schrijven, de Zeeuwse bibliotheken en de gemeenten, vertegenwoordigd in het overleg voor de arbeidsmarktregio.

Probleem

"Laaggeletterdheid is een probleem van ons allemaal", aldus de initiatiefnemers van de conferentie. "In Zeeland is naar schatting twaalf procent van de inwoners tussen de achttien en 65 jaar laaggeletterd. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met een migratie-achtergrond, want 75 procent van het aantal laaggeletterden heeft Nederlands als moedertaal."

Medicijnen

Mensen die laaggeletterd zijn hebben bijvoorbeeld moeite met het lezen van verkeersborden, briefjes van school, belangrijke websites, werkinstructies en bijsluiters bij medicijnen. De gevolgen van laaggeletterdheid raken niet alleen de mensen zelf, maar ook de omgeving. "Het gaat onder meer om medewerkers die geen veiligheidsvoorschriften kunnen lezen, cliënten die een factuur niet begrijpen, patiënten die meer tijd vergen op het spreekuur of medicatie verkeerd gebruiken en ouders die hun kinderen niet kunnen helpen met huiswerk."

Gezondheidsproblemen

Laaggeletterden hebben volgens de initiatiefnemers van de conferentie gemiddeld meer gezondheidsproblemen en minder kans op betaald werk. Het niet goed kunnen lezen en schrijven bemoeilijkt het zorgen voor bijvoorbeeld kinderen. "Daarnaast draagt de samenleving extra kosten vanwege deze problematiek."

Herkennen

De conferentie is bedoeld voor vertegenwoordigers van Zeeuwse gemeenten, bedrijfsleven, bibliotheken, sociale werkvoorziening, onderwijs, GGD, UWV en alle andere organisaties die een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanpak van laaggeletterdheid. "Centraal staat de gezamenlijke aanpak, zodat laaggeletterdheid sneller wordt herkend en beter worden bereikt."