De Lokale Partij Vlissingen (LPV) wil niet dat de provincie vijf miljoen euro gebruikt voor de aanleg van de zogenoemde Ster-variant op de kruising van de Sloeweg, Bernhardweg en Westerscheldetunnelweg.

Dat zeggen fractieleden Geoffrey Sips en John Dooms in vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.

Zij willen dat het gemeentebestuur bij de provincie bepleit dat het verlagen of afschaffen van de tol en behoud van een goede veerverbinding meer zoden aan de dijk zet dan de dure aansluiting bij Borssele.

Sips en Dooms zien gunstige ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaanderen en in de kanaalzone en willen dat ook mensen uit Vlissingen daarvan kunnen profiteren. De tol en een slechte verbinding houden dat tegen.

Ster-variant

Provinciale Staten nemen in december een beslissing over de aansluiting. Met de bijdrage van de Westerscheldetunnel van vijf miljoen euro zou de aanleg van de conflictvrije Ster-variant mogelijk zijn.

De duurste van de onderzochte aansluitingen kost 20,1 miljoen euro, maar heeft de voorkeur van stakeholders zoals de bedrijvenverenigingen, Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente Borsele.

Haarlemmermeer

Het college van Gedeputeerde Staten stelt echter voor om voor de Halve Haarlemmermeer-variant te gaan, die bijna vijf miljoen euro goedkoper is en volledig kan worden gedekt.