In zijn vorige gemeente Albrandswaard had de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann goede ervaringen met Buurt Bestuurt en daarom wil hij dit project met de Zeeuwse politiechef Ronald Weydema opzetten in Zeeland.

"Wijkbewoners stellen met bijvoorbeeld de gemeente en politie een top drie van problemen in de buurt op en bij de aanpak ervan geef je bewoners ook verantwoordelijkheid", legt Bergmann uit.

De Bergmann (foto) en Weydema polsen onder de Zeeuwse burgemeesters of er animo is voor Buurt Bestuurt. “We moeten bewoners vinden die hieraan willen meedoen”, zegt Bergmann.

"Ik hoop dat we in het voorjaar op drie of vier plaatsen in Zeeland met een proef kunnen beginnen. Na zo’n zes maanden evalueren we het project en kunnen Buurt Bestuurt daarna wellicht in heel Zeeland, waar er behoefte aan is, uitrollen."

Hondenpoep

Bij Buurt Bestuurt werken wijkbewoners met politie, gemeente en eventuele andere organisaties samen aan het oplossen van problemen en ergernissen. Bij de start van het project komen belangstellenden samen en bespreken wat er aangepakt moet worden in hun wijk.

"Dat kan van alles zijn, maar in mijn vorige gemeente ging het vaak over te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast", illustreert de Middelburgse burgemeester.

Invloed

In het project werken enkele buurtbewoners zelf actief mee aan het oplossen van de problemen. Daardoor krijgen ze een beter beeld van het werk van onder meer de politie en raken meer betrokken bij hun wijk. "De gemeente en politie maken capaciteit vrij om de problemen aan te pakken en in ruil daarvoor doen de wijkbewoners zelf ook wat."

Wordt er bijvoorbeeld vaak te hard gereden in een straat, dan spreken wijkbewoners automobilisten hierop samen met de politie aan. "Bij de aanpak van overlast van hondenpoep weten wijkbewoners vaak wel welke baasjes de poep niet opruimen", vertelt Bergmann. Die kunnen ook aangesproken worden.

Wie zich aanmeldt voor Buurt Bestuurt denkt inhoudelijk mee over de problemen en acties hiervoor en gaat actief de boer op om problemen op te lossen. "Met Buurt Bestuurt krijg je als inwoner invloed op het beleid, maar het is niet vrijblijvend."