Hoewel de dagen weer korter zijn, blijft het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Zeeland teruglopen. "We zien de cijfers nu wel iets stijgen, maar vergeleken met vorig jaar ziet het er goed uit", zegt Ronald Weydema, districtschef Zeeland van de politie.

Om het veiligheidsbeeld van Zeeland de schetsen vergelijkt de politie het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen met dezelfde periode het jaar daarvoor.

Weydema (foto) presenteerde woensdag de cijfers voor 2016 tot 10 november. "Er zijn tot nu toe 530 woninginbraken gepleegd, ten opzichte van 823 in 2015. Dat is een forse afname", vindt de politiechef.

De wintertijd die nu is aangebroken is wel de periode die bekend staat om meer inbraken, omdat het ‘s avonds eerder donker is. Tot 10 oktober dit jaar waren er 506 inbraken. Een maand later zijn er daar 24 bijgekomen.

"Er was een piek in het aantal inbraken en we hebben aanhoudingen verricht, maar we weten nog niet of er een verband is met de piek."

Oplossen

Het aantal overvallen is met één gestegen. In 2016 waren er tot 10 november veertien en in dezelfde periode vorig jaar dertien. Straatroven waren er evenveel: 25. Het gaat hierbij om zowel voltooide delicten als pogingen daartoe.

Zeeland doet het volgens Weydema goed bij het oplossen van zaken. "We zitten in Zeeland boven de landelijke norm voor het ophelderen van inbraken, overvallen en straatroven."

Zo is het landelijke ophelderingspercentage voor woninginbraken 7,5 procent en de Zeeuwse politie lost volgens Weydema zeventien procent van deze zaken op. De politiechef vertelde hierbij dat het percentage misschien hoger zou kunnen zijn, omdat niet altijd een op een te bewijzen is dat iemand bij meerdere zaken betrokken is.

"Bijvoorbeeld bij een piek in woninginbraken kun je niet altijd alle delicten toeschrijven aan daders, terwijl na de aanhoudingen de piek wel weg is."

Preventie

Het aanpakken van overvallen, inbraken en straatroven heeft hoge prioriteit bij de politie. Ze werkt daarbij ook aan bewustwording bij burgers over wat zij zelf kunnen doen om het bijvoorbeeld inbrekers moeilijker te maken.

Hiervoor vinden onder meer voetjesacties plaats in de provincie. Wijkagenten lopen met leden van wijkraden door een buurt en letten op inbraakgevoelige situaties, zoals open ramen. Ze bellen aan bij deze huizen om de bewoners hierop te wijzen. Zijn de bewoners niet thuis, dan krijgen ze een voetje met anti-inbraaktips in de brievenbus. Die voetafdruk had van een inbreker kunnen zijn, is de boodschap erachter.

"De kracht zit in preventie", aldus Weydema.