Tijdens het jaarlijks terugkerend congres van Zeeland Connect in Middelburg is woensdag de Zeeuwse Aanmoedigingsprijs Logistiek uitgereikt. Gedeputeerde Harry van der Maas overhandigde de prijs aan twee Zeeuwse bedrijven: MSP Onions en Wiskerke Onions.

‘Zij mochten deze prijs in ontvangst nemen, omdat zij door samen te werken een oplossing bieden voor de concurrentiepositie van de hele uiensector’, laat Economische Impuls Zeeland, organisator van Zeeland Connect, weten.

Bij Zeeland Connect staat de logistiek in Zeeland centraal. ‘Bijna honderdvijftig deelnemers uit de Zeeuwse logistieke sector en daarbuiten bezochten themasessies, konden luisteren naar een interessante en waren getuige van de uitreiking van de aanmoedigingsprijs.

Ook is er ingezoomd op een aantal actuele projecten van Zeeland Connect. Spreker Walther Ploos van Amstel, hoogleraar logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam, vertelde over veranderingen binnen het Europese goederentransport netwerk en de impact hiervan op Zeeland.

Versterken

De Zeeuwse Aanmoedigingsprijs Logistiek gaat naar MSP Onions en Wiskerke Onions, omdat zij lading aanbieden in Vlissingen. ‘Daardoor is deze haven een lijndienst rijker en ontstaan er nieuwe exportmogelijkheden. Steeds meer collega-exporteurs volgen. Dat is een mooi voorbeeld van het versterken van de logistieke keten in Zeeland.’

Zeeland Connect is een logistiek samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid en onderwijs en heeft als doel de logistiek in Zeeland te versterken. Dit wordt gedaan door het gezamenlijk benutten van logistieke kansen en het realiseren en ondersteunen van projecten.

Zeeland Connect is een samenwerking tussen HZ University of Applied Sciences, NV Economische Impuls Zeeland, Zeeland Seaports, Kloosterboer en Provincie Zeeland.