Foyer de Jeunesse in Vlissingen viert 15-jarig bestaan

De Foyer de Jeunesse in Vlissingen bestaat vijftien jaar. Volgens Juvent, Zeeuwse organisatie voor jeugd en opvoedhulp, zijn inmiddels zo’n driehonderd jongeren geholpen in deze woonvoorziening.

Vertegenwoordigers van Zeeuwse gemeenten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen kwamen donderdag samen ter ere van het jubileum. Zij praatten ook over de ontwikkelingen in jeugdzorgvoorzieningen in Zeeland.

Foyer de Jeunesse biedt maximaal twee jaar woonruimte aan zo’n 24 jongeren. Zij krijgen extra begeleiding op het gebied van wonen, werken, opleiding en andere levensthema’s.

"Het uitgangspunt is dat alle bewoners bewust kiezen voor de stap naar een zelfstandig leven", schrijft bestuurder Ruud Stevens van Juvent in een persbericht. "Sommige jongeren hebben daarbij extra hulp nodig."

Donderdag is er ook gepraat over de ontwikkelingen in de wereld van de zorg en jeugdhulp. "We kunnen de opgebouwde expertise inzetten bij de ontwikkelingen in de voorzieningen voor deze doelgroep."

Jongerenhuis

Een tweede woonvoorziening voor jongeren heeft Juvent in Goes; Jongerenhuis De Bevelanden.

Juvent is de grootste aanbieder van jeugdzorg in Zeeland en biedt complexe jeugdhulp aan kinderen tot 23 jaar met gedrags- of ontwikkelingsproblemen, problemen van psychiatrische aard of kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Tip de redactie