Veiligheidsregio gaat Zeeuwen gerichter voorlichten

De zelfredzaamheid van Zeeuwen bij brand, overstroming en stroomuitval kan beter. Dat concluderen de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen en Veiligheidsregio Zeeland uit onderzoek dat ze dit voorjaar uitvoerden in Zeeland.

"Zeeuwen zijn wel bovengemiddeld bereid om anderen te helpen en samen te werken met hulpverleners", aldus de twee partijen.

"Voor het onderzoek naar de zelfredzame burger zijn in juni zevenduizend Zeeuwen uit zeven gemeenten schriftelijk benaderd. Zij kregen tientallen vragen voorgelegd over brand, overstroming en stroomuitval."

Veiligheidsregio Zeeland heeft de wettelijke taak om burgers voor te bereiden op gevaren in de provincie, bijvoorbeeld door te communiceren over de aanwezigheid van die gevaren en over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen.

"Zeeuwen beoordelen de tips die Veiligheidsregio Zeeland geeft als nuttig en goed uitvoerbaar. Maar de motivatie om daadwerkelijk zelf iets te doen scoort beduidend lager. De bereidheid om geld te investeren in preventieve maatregelen is daarbij nog net iets groter dan de bereidheid om tijd te investeren."

Helpen

De deelnemers aan het onderzoek geven volgens de VRZ en HZ aan graag samen te werken met veiligheidsprofessionals aan veiligheid in Zeeland en zijn bovengemiddeld bereid om medeburgers te helpen.

"Gemiddeld gezien ontvangen Zeeuwen informatie over gevaren het liefst via huis-aan-huisfolders of -bladen. Jongeren geven de voorkeur aan sociale media en andere digitale kanalen, inwoners van middelbare leeftijd aan de regionale televisie en krant en ouderen geven het belang aan van informatie over gevaren in Zeeland via de regionale radio."

De VRZ gaat na incidenten gerichter informatie delen over gevaren en de voorbereiding hierop. "Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat burgers meer open staan voor informatie over veiligheid als het voor hen relevant is. Bijvoorbeeld als er een grote brand in de buurt is geweest."

Tip de redactie