De gemeente Middelburg gaat actiever op zoek naar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

"Door via meer kanalen, zoals de gemeentelijke balies en wijkteams, alert te zijn op laaggeletterdheid kunnen we meer mensen helpen taalvaardig te worden", staat in een maandag aangenomen motie. 

"Het huidige beleid richt zich hoofdzakelijk op het onderwijsveld en Orionis Walcheren", schrijven de ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks en het CDA in hun motie. Ze verzoeken het college van burgemeester en wethouders om bijvoorbeeld ook in het maatschappelijk werk, wijkteams en bij de gemeentelijke balies te letten op laaggeletterdheid. 

Organisaties kunnen hiervoor de Taalmeter van Stichting Lezen en Schrijven gebruiken. Dit is een online hulpmiddel waarmee medewerkers snel mensen op het spoor kunnen komen die mogelijk moeite hebben met lezen.

Moeite

Zeeland telt ongeveer 38.000 laaggeletterden; één op de tien Zeeuwen heeft moeite met lezen en schrijven.

Laaggeletterdheid veroorzaakt veel problemen, bijvoorbeeld op het gebied van werk(loosheid). Volgens Stichting Lezen en Schrijven is in de gemeente Middelburg naar schatting acht tot elf procent van de inwoners laaggeletterd.

"Orionis Walcheren is verplicht om het taalniveau van uitkeringsgerechtigden vast te stellen", staat in de motie. Maar laaggeletterdheid speelt volgens de indieners van de motie ook bij onder meer het armoede- en participatiebeleid en het beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voor- en vroegschoolse educatie.

Taalhuis

De drie Walcherse gemeenten, Middelburg, Veere en Vlissingen, hebben dit jaar een Taalhuis opgezet tegen laaggeletterdheid. Dit is een ontmoetingsplaats waar laaggeletterden kunnen deelnemen aan cursussen en groepsactiviteiten.

"Het Taalhuis een goed initiatief, maar laaggeletterdheid kan op meer plaatsen worden gesignaleerd. Het is de moeite waard om te proberen de doelgroep beter in beeld te krijgen en zo meer mensen te kunnen helpen taalvaardig te worden."