Voor 30 april volgend jaar is duidelijk of en onder welke voorwaarden de havenbedrijven in Vlissingen, Terneuzen en Gent nauwer gaan samenwerken. 

Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent hebben onlangs een intentieverklaring getekend om een intensievere samenwerking en mogelijke fusie te onderzoeken. Als de twee zouden fuseren is het nieuwe bedrijf, op basis van de huidige gegevens, de tiende haven van Europa.

De twee havens werken al jaren op projectmatige basis samen. Zowel havenvereniging Portiz van de bedrijven in Zeeland als Vegho-Voka Oost-Vlaanderen in Gent is enthousiast over een verregaande samenwerking.

Ze zien schaalvoordelen, kostenbesparingen en mogelijkheden om de infrastructuur beter af te stemmen. "Samen vormen ze een combinatie van een bulkhaven met veel industrie en een haven met een snelle, sluisloze en diepe toegang met grote containercapaciteit", schrijven de twee.

Investeringen

Volgens de belangenbehartigers zijn er ook knelpunten. De betrokken overheden moeten bijvoorbeeld goede afspraken maken over de investeringen in de havens en de samenwerking mag niet leiden tot een verhoging van bijvoorbeeld de aanleg- en dokrechten.